MODERN TEKNİK TIP OSGB 0212 549 52 49
 
 
 

iş güvenliği

İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli

İşveren mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

Devamı...

iş güvenliği

İş Güvenliği Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda.

Devamı...

risk analizi

Risk Analizi ve Acil Eylem Planı

Acil eylem planı, acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Devamı...

 
 

iş güvenliği
iş güvenliği
iş güvenliği